RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégia

Ez a dokumentum ismerteti a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelmet célzó átfogó európai uniós cselekvési tervet. Az uniós stratégia hangsúlyozza a tömegpusztító fegyverek és a rakéták elterjedését célzó programok megakadályozása, visszaszorítása, megállítása és felszámolása érdekében megvalósított elszánt fellépés jelentőségét.

JOGI AKTUS

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia (DE ) (EN ) (FR ) – Brüsszel, 2003. december 12. [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Uniónak valamennyi rendelkezésére álló eszközt és politikát felhasználva határozottan fel kell lépnie a tömegpusztító fegyverek és a rakéták elterjedését célzó programok megakadályozása, visszaszorítása, megállítása és felszámolása érdekében.

Ha a nemzetközi szerződések által előírt rendszerek és a kivitel ellenőrzését biztosító mechanizmusok lelassították is a tömegpusztító fegyverek terjedését, több tagállam, sőt terrorista csoportok is az ilyen fegyverek előállítására törekedtek vagy törekednek.

A béke és biztonság elleni egyre növekvő fenyegetés

A tömegpusztító fegyverek és különösen az atomfegyverek, vegyi és biológiai fegyverek, valamint azok célba juttatási eszközeinek (nagy hatótávolságú rakéták, hajók ellen irányított rakéták és pilóta nélküli légi járművek) elterjedése egyre növekvő fenyegetést jelent.

A tömegpusztító fegyverek elterjedése, valamint a kettős felhasználási célú technológia és ismeretek terjesztése egyre inkább megnöveli annak kockázatát, hogy a tagállamok ilyen fegyvereket vetnek be, vagy hogy azok olyan terrorista csoportok kezébe kerülnek, amelyek közvetve vagy közvetlenül fenyegethetik az Uniót, ideértve annak szélesebb érdekeit (külföldön élő közösségek és gazdasági érdekek).

A hatékony többoldalú fellépésért

A fegyverek elterjedése elleni hatékony küzdelem keretében az EU-nak – az Egyesült Államokkal és más partnereivel együttműködésben – lendületes és többoldalú megközelítést kell alkalmaznia. Alapvető jelentőséggel bír a kivitel ellenőrzése, valamint a szerződések tiszteletben tartásának vizsgálatáért és biztosításáért felelős többoldalú intézményeknek nyújtott támogatás.

A megelőző intézkedéseket (nemzetközi szerződések és a kivitel ellenőrzésére szolgáló rendszerek) az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete és a nemzetközi jog értelmében adott esetben végrehajtási intézkedések egészítik ki (célzott vagy általános szankciók, a szállítmányok feltartóztatása, erő alkalmazása stb.).

A tömegpusztító fegyverek jelentette fenyegetés leküzdése érdekében három szempontot kell figyelembe venni:

 • a többoldalú fellépés jelentősége: a többoldalú szerződések rendszere a fegyverek elterjedésével kapcsolatos valamennyi uniós törekvés jogalapja. A nemzetközi szerződésekben és jegyzőkönyveikben (a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (FR), a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megállapodásai (EN), a vegyi fegyverekről szóló egyezmény, a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló egyezmény (EN), a ballisztikus rakéták elterjedése elleni nemzetközi magatartási kódex, és az átfogó atomcsendegyezmény (FR)) foglalt előírások egyetemes alkalmazása az EU egyik politikai célkitűzése csakúgy, mint az ezen előírásokkal ellentétes jogsértések ellenőrzését célzó mechanizmusok tökéletesítése;
 • a stabil regionális és nemzetközi környezet előmozdításának szükségessége: az EU biztosítja, hogy – a fegyverek elterjedésének mögöttes okait megszüntető – regionális biztonsági intézkedéseket, valamint regionális eljárásokat léptet életbe, amelyek célja a fegyverkezés és a lefegyverzés irányítása. Kiemelt figyelmet fog szentelni a fegyverek elterjedése problémájának a földközi-tengeri medence térségében;
 • szoros együttműködés a legfontosabb partnerekkel: a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni rendszer hatékony végrehajtásához elengedhetetlen egy közös megközelítés kidolgozása, valamint a legfőbb partnerekkel (Egyesült Államok, Orosz Föderáció, Japán és Kanada), az ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés.

A fegyverek elterjedését célzó programok megakadályozása, megállítása és lehetőség szerint felszámolása

Az Uniónak a maximális hatékonyság biztosítása érdekében valamennyi szinten egyesítenie kell a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben rendelkezésére álló alábbi eszközök széles tárát:

 • a többoldalú szerződéseket és azok ellenőrzési mechanizmusait;
 • a kivitel ellenőrzésére vonatkozó, nemzetközi szinten összehangolt nemzeti rendelkezéseket;
 • a fenyegetés csökkentését célzó együttműködési programokat;
 • a politikai és gazdasági emelőhatásokat;
 • a jogellenes fegyverkezési tevékenységek tilalmát;
 • az Egyesült Nemzetek Alapokmányában előírt végrehajtási intézkedéseket.

Az uniós stratégia végrehajtására cselekvési terv alapján kerül sor, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak. A cselekvési terv négy tengely mentén épül fel:

Első tengely: a proliferátorokkal szembeni határozott fellépés

 • a főbb szerződések, megállapodások és ellenőrzési intézkedések egyetemes alkalmazása és szükség esetén azok megerősítése;
 • az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerepének támogatása;
 • az ellenőrzési rendszerekhez nyújtott politikai, pénzügyi és technikai támogatás javítása;
 • a kivitel ellenőrzésével kapcsolatos politikák és gyakorlatok megerősítése;
 • a fegyverek elterjedéséhez kapcsolódó, érzékenynek minősülő anyagokhoz, berendezésekhez és szakértelemhez való jogellenes hozzáférést megakadályozó biztonsági intézkedések javítása az Európai Unión belül;
 • a fegyverkereskedelem hatékonyabb helymeghatározása, ellenőrzése és feltartóztatása;

Második tengely: stabil nemzetközi és regionális környezet

 • a többi országgal együttműködésben a lefegyverzési támogatásra, az ellenőrzésre és az érzékenynek minősülő anyagokkal, létesítményekkel és szakértelemmel kapcsolatos biztonsági intézkedésekre irányuló közösségi programok megerősítése;
 • a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem hatékonyságának javítása érdekében az e küzdelemmel kapcsolatos megfontolások beillesztése az Unió egyéb tevékenységeibe és politikáiba.

Harmadik tengely: szoros együttműködés az Egyesült Államokkal és más főbb partnerekkel

Negyedik tengely: a szükséges uniós struktúrák létrehozása

 • megfigyelőközpont létrehozása a Tanács Főtitkárságán belül, amelynek feladata az uniós stratégia következetes végrehajtásának biztosítása. 2004 óta félévente jelentést kell benyújtani az Európai Unió Tanácsához jóváhagyásra.

2006 decemberében a Tanács vitaanyagot fogadott el, amelynek tárgya a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégiának a tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó megfigyelőközponton keresztüli ellenőrzése és fokozása. E vitaanyag célja olyan együttműködési munkamódszer kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a tanácsi Főtitkárság, a bizottsági szolgálatok és a tagállamok hatékonyabb együttműködést valósítsanak meg a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem terén.

Háttér

Az Európai Tanács 2003. június 19–20-i theszaloníki ülésén a tagállamok nyilatkozatot fogadtak el a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2003 végéig következetes közösségi stratégiát dolgoznak ki, amelynek célja a tömegpusztító fegyverek jelentette fenyegetés leküzdése. 2003 decemberében az „Egy biztonságos Európa egy jobb világban” című európai stratégia elfogadásával egy időben az Európai Tanács elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai stratégiát.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 13.04.2007

Lásd még

 • További információkért keresse fel az Európai Külügyi Szolgálat (EN) honlapját
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére