RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produsele cu dublă utilizare

Este necesar un sistem comun şi eficient de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor şi responsabilităţilor Uniunii Europene (UE) pe plan internaţional, în special în ceea ce priveşte neproliferarea, oferind în acelaşi timp condiţii de concurenţă echitabile pentru exportatorii UE. Existenţa unui sistem de control comun ar contribui, de asemenea, la asigurarea liberei circulaţii a produselor de acest tip în cadrul UE. Astfel, prezentul regulament instituie un regim pentru controlul exportului, al transferului, al serviciilor de intermediere şi al tranzitului de produse cu dublă utilizare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Produsele cu dublă utilizare sunt produse, inclusiv produse software şi tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât şi militară. Această categorie include toate bunurile care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât şi la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.

Pentru a exporta un produs cu dublă utilizare din Uniunea Europeană (UE) în orice ţară din afara UE, este necesară o autorizaţie de export. Anexa I a acestui regulament prevede o listă a produselor cu dublă utilizare care necesită o asemenea autorizaţie. Este necesară o autorizaţie şi pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în Anexa I în cazul în care exportatorul a fost informat de autorităţile competente din ţara UE în care este stabilit privitor la faptul că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, să contribuie la:

 • dezvoltarea, producţia, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive; sau
 • dezvoltarea, producţia, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot servi ca vectori unor astfel de arme.

De asemenea, este necesară o autorizaţie pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în Anexa I a acestui regulament în cazul în care exportatorul a fost informat de către autorităţile naţionale competente ale ţărilor din UE că respectivele produse sunt sau pot fi destinate:

 • unei utilizări finale militare *, iar ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo de arme; sau
 • utilizării ca părţi sau componente ale unor produse militare care au fost exportate de pe teritoriul UE fără autorizaţie sau cu încălcarea unei autorizaţii.

În cazul în care un exportator ştie că produsele în cauză, care nu sunt prevăzute în Anexa I, sunt destinate oricăreia dintre utilizările menţionate mai sus, este obligat să informeze autorităţile competente relevante, care vor decide cu privire la oportunitatea de a impune obţinerea unei autorizaţii pentru exportul în cauză.

Autorizaţiile sunt necesare, de asemenea, pentru serviciile de intermediere privind produsele prevăzute în Anexa I, dacă intermediarul a fost informat de către autorităţile competente naţionale ale ţărilor UE că respectivele produse sunt sau pot fi destinate dezvoltării armelor de distrugere în masă sau vectorilor purtători de asemenea arme. În cazul în care un intermediar are cunoştinţă că produsele sunt sau pot fi destinate acestor utilizări, este obligat să informeze autorităţile naţionale. Aceste controale ale serviciilor de intermediere pot fi extinse, în temeiul legislaţiei naţionale, pentru a acoperi şi alte situaţii.

Autorităţile competente din ţările UE pot interzice tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare prevăzute în Anexa I dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, dezvoltării armelor de distrugere în masă sau vectorilor purtători de asemenea arme. Aceste controale ale tranzitului pot fi extinse, în temeiul legislaţiei naţionale, pentru a acoperi şi alte situaţii.

Ţările UE pot introduce legi naţionale suplimentare pentru a interzice sau a impune obligaţia obţinerii unei autorizaţii şi pentru produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în Anexa I, din motive de siguranţă publică sau din considerente legate de drepturile omului.

Autorizaţia de export şi autorizaţia pentru servicii de intermediere

Anexa II a acestui regulament instituie o autorizaţie generală comunitară de export pentru anumite exporturi. Pentru toate celelalte exporturi care necesită o autorizaţie în temeiul prezentului regulament, o astfel de autorizaţie se acordă de către autorităţile competente ale ţărilor UE în care este stabilit exportatorul.

În conformitate cu prezentul regulament, autorizaţiile pentru serviciile de intermediere se acordă de către autorităţile competente ale ţării UE pe teritoriul căreia este stabilit sau îşi are reşedinţa intermediarul. Aceste autorizaţii se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice care circulă între două sau mai multe ţări care nu fac parte din UE. Toate autorizaţiile, atât cele pentru export, cât şi cele pentru servicii de intermediere, sunt valabile pe întreg teritoriul UE.

Pentru a proteja interesele de securitate esenţiale, o ţară a UE poate solicita altei ţări a UE să nu acorde autorizaţia de export sau, în cazul în care autorizaţia a fost deja acordată, să ceară anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea acesteia.

În conformitate cu acest regulament, autorităţile competente dintr-o ţară a UE pot refuza să acorde o autorizaţie de export şi pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizaţie de export care a fost deja acordată. În acest caz, sau dacă decid să interzică tranzitul unor produse cu dublă utilizare prevăzute în Anexa I, ele trebuie să informeze Comisia şi autorităţile competente din celelalte ţări ale UE. Înainte să acorde o autorizaţie de export sau pentru servicii de intermediere sau să ia o decizie privind un tranzit, ţările UE trebuie să verifice dacă au fost refuzate tranzacţii similare de către alte ţări ale UE. Dacă există asemenea tranzacţii, ţările UE implicate trebuie să se consulte reciproc. Exportatorii şi intermediarii de produse cu dublă utilizare trebuie să ţină registre sau evidenţe detaliate ale exporturilor lor sau ale serviciilor lor de intermediere.

Este necesară o autorizaţie şi pentru transferul între ţări ale UE al produselor cu dublă utilizare prevăzute în Anexa IV a acestui regulament. Ţările UE pot institui legi naţionale suplimentare pentru extinderea controalelor asupra transferului anumitor produse în interiorul UE.

Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare

Prin acest regulament se instituie un grup de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru îşi desemnează un reprezentant în acest grup.

Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de preşedinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.

Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activităţile, analizele şi consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare.

Termeni-cheie ai actului
 • Utilizare finală militară:
  1. încorporarea în produsele militare prevăzute în lista militară a ţărilor UE;
  2. utilizarea echipamentelor de producţie, testare sau analiză şi a componentelor în vederea dezvoltării, producerii sau întreţinerii produselor militare prevăzute în lista militară a ţărilor UE;
  3. utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare prevăzute în lista militară a ţărilor UE.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul nr. 428/2009

27.8.2009

-

JO L 134 din 29.5.2009

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1232/2011

7.1.2012

-

JO L 326 din 8.12.2011

Ultima actualizare: 01.03.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii