RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kettős felhasználású termékek

A kettős felhasználású termékek hatékony közös export-ellenőrzési rendszere szükséges ahhoz, hogy az Európai Unió (EU) eleget tegyen nemzetközi – különösen a nonproliferációt illető – kötelezettségeinek és feladatainak, illetve ahhoz, hogy az exportőrei számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítson. A közös ellenőrzési rendszer megléte a fent említett termékek EU-n belüli szabad áramlását is segítené. Ez a rendelet ezért létrehozza a kettős felhasználású termékek kivitele, transzferje, tranzitja és az e termékekkel való brókertevékenység ellenőrzésének közösségi rendszerét.

JOGI AKTUS

A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Kettős felhasználásúnak azokat a termékeket nevezzük – beleértve a szoftvereket és a technológiát is –, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. E fogalom továbbá magában foglalja mindazon termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításának bármilyen módon történő elősegítésére.

A kettős felhasználású termékeknek az Európai Unióból (EU-ból) bármely harmadik országba történő kivitele exportengedélyhez van kötve. A rendelet I. melléklete azon kettős felhasználású termékek listáját tartalmazza, amelyek engedélykötelesek. Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele is engedélyköteles, amennyiben az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai az exportőr tudomására hozták, hogy a szóban forgó termékek használata részben vagy egészben összefüggésbe hozható:

 • vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, raktározásával, felderítésével, azonosításával vagy forgalmazásával; illetve
 • az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozórakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával.

Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele abban az esetben is engedélyköteles, ha az EU tagállamok illetékes nemzeti hatóságai az exportőrt tájékoztatták arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben:

 • katonai célú végfelhasználásra * szánták, és a vásárló ország vagy a célország fegyverszállítási embargó hatálya alatt áll; illetve
 • olyan katonai célú termékek alkatrészeként vagy részegységeként kívánják felhasználni, amelyeket az EU területéről engedély nélkül vagy az engedélyezés megsértésével exportáltak.

Ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy az általa kivitelre szánt és az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékeket részben vagy egészben a fent megnevezett célok bármelyikére szánják, ezt köteles az illetékes nemzeti hatóságok tudomására hozni, amelyek döntenek arról, hogy a termék kivitele engedélyköteles-e.

Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenységi engedélyre van szükség akkor, ha a brókert az EU-tagállamok illetékes nemzeti hatóságai tájékoztatták arról, hogy a termékeket tömegpusztító fegyverek vagy azok célbajuttatási eszközei fejlesztésére szánják vagy szánhatják. Ha a bróker tudatában van, hogy a termékeket a fent említett célokra szánják vagy szánhatják, értesítenie kell a nemzeti hatóságokat Ezek a brókertevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések más helyzetekre is kiterjeszthetőek a nemzeti jogszabályok keretében.

Az EU-tagállamok illetékes hatóságai megtilthatják az I. mellékletben felsorolt olyan EU-n kívüli kettős felhasználású termékek tranzitját, amelyeket részben vagy egészben tömegpusztító fegyverek vagy azok célbajuttatási eszközei fejlesztésére szánják vagy szánhatják. Ezek a tranzittal kapcsolatos ellenőrzések más helyzetekre is kiterjeszthetőek a nemzeti jogszabályok keretében.

Közbiztonsági vagy emberi jogi megfontolásokból az EU-tagállamok további nemzeti jogszabályokat hozhatnak, amelyek alapján megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét.

Exportengedély és a brókertevékenységek engedélyezése

A rendelet II. melléklete meghatározott termékek kivitelére vonatkozóan közösségi általános exportengedélyt hoz létre. Minden egyéb, a rendelet alapján engedélyköteles kivitelre ezt az engedélyt az exportőr letelepedési helye szerinti EU-tagállam illetékes hatóságai adják ki.

A rendelet szerint a brókertevékenységi engedélyt a bróker lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti EU-tagállam illetékes nemzeti hatóságai adják ki. Ezt az engedélyt két vagy több EU-n kívüli ország között mozgó konkrét termékek meghatározott mennyiségére adják ki. Minden olyan engedély, amely akár az exporttal, akár a brókertevékenységgel kapcsolatos, az EU egész területére érvényes.

Alapvető biztonsági érdekeinek védelme érdekében egy EU-tagállam felkérhet egy másik EU-tagállamot, hogy az exportengedélyt ne adja ki, vagy ha már kiadta, kérheti annak érvénytelenítését, felfüggesztését, módosítását vagy visszavonását.

A rendelet értelmében az EU-tagállam illetékes hatóságai megtagadhatják az exportengedélyek megadását, valamint érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a már megadott exportengedélyeket. Ebben az esetben, illetve amennyiben a hatóság az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek tranzitjának tilalma mellett dönt, értesíteni kell a Bizottságot és a többi EU-tagállam illetékes hatóságait. Mielőtt az EU-tagállam exportengedélyt vagy brókertevékenységi engedélyt adna ki, illetve tranzitról döntene, meg kell bizonyosodjon arról, hogy hasonló ügyleteket más EU-tagállam már elutasított-e. Ha léteznek ilyen ügyletek, az érintett EU-tagállamoknak konzultálniuk kell egymással. A kettős felhasználású termékek exportőreinek és brókereinek részletes nyilvántartást vagy kimutatást kell vezetniük kiviteli ügyleteikről és brókertevékenységeikről.

A rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek EU-tagállamok közötti transzferje is engedélyköteles. Az EU-tagállamok további nemzeti jogszabályokat is elfogadhatnak egyes termékek EU-n belüli transzfer-ellenőrzésének kiterjesztése céljából.

A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport

Ez a rendelet létrehozza a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportot. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba.

A koordinációs csoport e rendeletnek az alkalmazásával kapcsolatos minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője vet fel.

A Bizottság éves jelentést terjeszt az Európai Parlament elé a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó csoport tevékenységeiről, elemzéseiről és a vele folytatott konzultációkról.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • katonai célú végfelhasználás:
  1. az EU-tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó listájában felsorolt katonai célú termékekbe történő beépítés;
  2. az EU-tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó listájában felsorolt katonai célú termékek fejlesztéséhez, gyártásához vagy karbantartásához alkalmazott termelő-, ellenőrző vagy elemzőberendezéseknek, illetve ezek alkatrészeinek felhasználása;
  3. az EU-tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó listájában felsorolt katonai célú termékek gyártásához bármilyen nem késztermék termelőüzemben történő felhasználása.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

428/2009/EK rendelet

2009.8.27.

HL L 134., 2009.5.29.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

1232/2011/EU rendelet

2012.1.7.

HL L 326., 2011.12.8.

Utolsó frissítés: 01.03.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére