RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identificarea şi înregistrarea ovinelor şi a caprinelor

Uniunea Europeană (UE) a instituit un sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină. Avantajul acestui sistem este trasabilitatea. Sistemul permite, în special, identificarea individuală a fiecărui animal şi a exploataţiei în care s-au născut.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Un sistem de trasabilitate individuală permite urmărirea fiecărui animal din speciile ovină şi caprină, de la momentul naşterii şi cu ocazia oricărui schimb intracomunitar în care este implicat.

Identificare

Toate animalele din speciile ovină şi caprină născute în exploataţiile comunitare sunt identificate prin:

  • un prim mijloc de identificare care constă dintr-un transponder electronic sau o crotalie aprobată de autorităţile naţionale competente, aplicată la o ureche, din material nedeteriorabil, care nu poate fi falsificată şi care este uşor lizibilă pe toată durata vieţii animalului, fără a-i provoca suferinţă. Crotalia trebuie să fie uşor lizibilă de la distanţă şi să includă codul statului membru în care este situată exploataţia şi un cod individual;
  • un al doilea mijloc de identificare care poate fi un transponder electronic pentru animalele care au deja o crotalie ca prim mijloc de identificare sau o crotalie, o marcă pe copită ori un tatuaj pentru animalele care au deja un transponder electronic ca prim mijloc de identificare (tatuajul nu poate fi utilizat pentru animalele care fac obiectul unor schimburi intracomunitare).

Statele membre pot autoriza un sistem alternativ pentru animalele care urmează să fie sacrificate înainte de vârsta de 12 luni şi care nu sunt destinate schimburilor intracomunitare şi nici exportului către ţări terţe. În acest caz, animalele trebuie să poarte doar o crotalie cu codul ţării şi codul de identificare a exploataţiei de origine.

Identificarea trebuie efectuată în primele şase luni de la naşterea animalului şi înainte ca acesta să părăsească exploataţia de origine. Statele membre pot extinde acest termen până la nouă luni pentru animalele deţinute în condiţii de creştere extensivă sau în aer liber. Pentru animalele importate din ţări terţe, identificarea trebuie să se facă în exploataţia de destinaţie, în termen de cel mult 14 zile.

Registru, documente de circulaţie şi baze de date

Orice persoană care răspunde de animale, chiar şi cu titlu temporar, trebuie să ţină un registru care să conţină anumite informaţii din documentele de circulaţie ce însoţesc toate grupele de animale de fiecare dată când acestea sunt deplasate.

Documentele de circulaţie pot varia de la un stat membru la altul. Unele ţări pot impune informaţii suplimentare care să completeze informaţiile obligatorii definite în regulament. Documentele de circulaţie se păstrează timp de cel puţin trei ani. Acestea sunt facultative dacă statul membru deţine o bază de date electronică centralizată, pe deplin operaţională. Fiecare model de document de circulaţie utilizat trebuie comunicat Comisiei şi celorlalte state membre.

Autorităţile naţionale competente trebuie să ţină un registru central cu informaţii referitoare la toate exploataţiile situate pe teritoriul lor naţional. Aceste informaţii se referă la exploataţie, persoanele care răspund de animale, activitate, tipul producţiei şi speciile deţinute.

Începând cu 1 ianuarie 2008, în fiecare stat membru trebuie să existe o bază de date electronică care să conţină anumite date obligatorii referitoare la exploataţii şi deplasările animalelor. Crescătorul de animale trebuie să notifice autorităţii competente deplasările animalelor, în termen de şapte zile.

Începând cu 31 decembrie 2009, se aplică în mod obligatoriu un sistem de identificare electronică. Statele membre în care există cel puţin 600 000 de animale din speciile ovină sau caprină pot decide ca sistemele electronice să fie facultative pentru animalele care nu fac obiectul unor schimburi intracomunitare.

Pentru a garanta respectarea regulamentului, trebuie efectuate controale de către statele membre şi de către experţi ai Comisiei trimişi la faţa locului. De asemenea, pot fi aplicate sancţiuni în cazul în care se constată neconformităţi.

Comitet

Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală.

Context

Regulamentul a fost elaborat cu scopul de a consolida dreptul comunitar în materie de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină. Un efort similar a fost întreprins în ceea ce priveşte animalele din specia bovină, prin adoptarea Regulamentului de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 21/2004

29.1.2004

-

JO L 5 din 9.1.2004

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 din 20.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 1560/2007

22.12.2007

-

JO L 340 din 22.12.2007

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului nr. 21/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2006/968/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte orientările şi procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină şi caprină [Jurnalul Oficial L 401 din 30.12.2006].

Regulamentul (CE) nr. 1505/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului cu privire la controalele minime care trebuie să fie efectuate în legătură cu identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină [Jurnalul Oficial L 280 din 12.10.2006].

Ultima actualizare: 28.01.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii