RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veterinärkontroller, djurhälsa och livsmedelshygien

Säkra livsmedel

I början av 2000-talet började EU arbeta efter principen ”från jord till bord”, som grundas på en analys av risker och spårbarhet. Syftet är att garantera livsmedelssäkerheten. Denna princip innebär att man i alla viktiga led i livsmedlens produktionskedja kontrollerar att strikta hygienkrav uppfylls. Det finns också EU-bestämmelser för handel med djur och animaliska produkter mellan medlemsstaterna och med tredjeländer. För att dessa kontroller ska kunna genomföras på rätt sätt förfogar EU och medlemsstaterna över flera olika instrument, t.ex. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och informationssystemet TRACES.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början