RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Badania weterynaryjne, przepisy dotyczące zdrowia zwierząt, higiena żywności

Bezpieczeństwo żywności

Na początku pierwszej dekady XXI wieku Unia Europejska przedstawiła inicjatywę zwaną „od pola do stołu” w oparciu o analizę ryzyka i identyfikowalność, mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z tym podejściem artykuły spożywcze są monitorowane na wszystkich wymagających szczególnej ostrożności etapach łańcucha produkcji w celu zapewnienia ścisłego przestrzegania przepisów higienicznych. UE reguluje także kwestię handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi między państwami członkowskimi oraz z krajami trzecimi. UE oraz jej państwa członkowskie mają do dyspozycji szereg instrumentów zapewniających, aby kontrole były wykonywane właściwie. Należą do nich, między innymi, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ekspercki system kontroli handlu TRACES (Trade Control and Expert System).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony