RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veterinaire controles, gezondheidsvoorschriften en levensmiddelenhygiëne

Voedselveiligheid

De Europese Unie volgt sinds enkele jaren een zogenaamde "van boer tot bord"-benadering, die gebaseerd is op analyse van de risico's en traceerbaarheid, om de veiligheid van levensmiddelen te waarborgen. Deze benadering houdt in dat levensmiddelen gecontroleerd worden in alle gevoelige fasen van de productieketen, om na te gaan of strikte hygiëneregels worden nageleefd. De Unie heeft ook regels vastgesteld voor de handel in dieren en dierlijke producten tussen de lidstaten onderling en met derde landen. Voor de goede uitvoering van deze controles beschikken de Unie en de lidstaten over verschillende instrumenten, zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het TRACES-informatiesysteem.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven