RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veterinārās pārbaudes, noteikumi par dzīvnieku veselību, pārtikas higiēna

Pārtikas nekaitīgums

Jaunā gadu tūkstoša sākumā Eiropas Savienība ieviesa iniciatīvu ar nosaukumu "No tīruma līdz šķīvim", kura balstās uz risku analīzi un izsekojamību un kuras mērķis ir garantēt pārtikas nekaitīgumu. Atbilstīgi šai pieejai pārtikas produkti tiek uzraudzīti visos ražošanas posmos, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti stingri higiēnas noteikumi. Tāpat ES regulē dzīvnieku un dzīvniekizcelsmes produktu tirdzniecību gan starp dalībvalstīm, gan ar trešām valstīm. ES un tās dalībvalstu rīcībā ir virkne instrumentu, lai nodrošinātu, ka šīs pārbaudes tiek pienācīgi veiktas, piemēram, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde vai informācijas sistēma "TRACES".

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums