RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ветеринарни проверки, правила за здравето на животните, хигиена на храните

Безопасност на храните

В началото на Новото хилядолетие Европейският съюз въведе инициатива, наречена „От фермата до масата“, базирана на анализ на риска и проследимостта с цел да се гарантира безопасността на храните. Успоредно с този подход хранителните продукти се наблюдават на всички чувствителни етапи от производствената верига, за да е сигурно, че се спазват строгите хигиенни правила. ЕС регулира и търговията с животни и животински продукти между държавите-членки и с трети държави. ЕС и неговите държави-членки имат няколко инструмента на разположение, за да гарантират, че тези проверки се извършват правилно, като например Европейският орган за безопасност на храните или системата TRACES (експертна система за контрол на търговията).

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата