RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Circulaţia necomercială a animalelor de companie

Acest regulament stabileşte cerinţele privind controlul sanitar (sănătatea animală) aplicabile circulaţiei necomerciale transfrontaliere a animalelor domestice şi normele privitoare la controlul acestei circulaţii. Acest regulament consolidează, de asemenea, normele aplicabile animalelor care provin din ţări terţe pentru a preveni propagarea bolilor cum ar fi rabia.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament armonizează cerinţele sanitare aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie în interiorul Uniunii Europene (UE). Acesta consolidează, de asemenea, normele aplicabile animalelor care provin din ţări terţe.

Obiectivul acestui regulament este de a garanta un grad ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale, facilitând totodată circulaţia animalelor de companie * însoţite de proprietarii lor.

Animale vizate

Animalele vizate de acest regulament sunt:

 • câinii;
 • pisicile;
 • dihorii domestici;
 • nevertebratele (exceptând albinele şi crustaceele);
 • peştii tropicali ornamentali;
 • amfibienii;
 • reptilele;
 • păsările (cu excepţia păsărilor domestice care sunt reglementate de Directivele 2009/158/CE şi 92/65/CEE);
 • rozătoarele, şi
 • iepurii domestici.

Totuşi, cerinţele sanitare referitoare la aceste animale nu sunt armonizate. În aceste cazuri, prevalează normele naţionale.

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor cu privire la speciile de faună şi floră sălbatică.

Identificarea animalelor

Pisicile, câinii şi dihorii domestici trebuie identificaţi printr-un dispozitiv electronic (transponder) sau un tatuaj clar lizibil. Începând cu data de 3 iulie 2011, numai transponderul va putea fi utilizat drept metodă de identificare.

Transponderul este deja recunoscut în Irlanda, Malta şi Regatul Unit drept singura metodă de identificare valabilă.

Circulaţia animalelor de companie între statele membre

Animalele care călătoresc însoţite de proprietarul lor în cadrul Uniunii Europene trebuie să fie însoţite de un paşaport * eliberat de un veterinar autorizat de autoritatea competentă a statului membru din care provin.

Paşaportul animalelor (câini, pisici şi dihori domestici) trebuie să certifice conformitatea animalului cu exigenţele sanitare descrise mai jos şi, în cazul Finlandei, Irlandei, Maltei, Regatului Unit şi Suediei, cu normele naţionale suplimentare ale acestor ţări.

Intrarea animalelor de companie (câini, pisici şi dihori domestici) pe teritoriul unui stat membru este supusă îndeplinirii următoarelor trei condiţii:

 • animalul trebuie să aibă un sistem de identificare (transponder sau tatuaj);
 • animalul trebuie să fi fost supus unei vaccinări valabile împotriva rabiei;
 • animalul trebuie să îndeplinească, dacă este necesar, anumite măsuri sanitare preventive cu privire la alte boli decât rabia.

Pentru o perioadă de tranziţie care se prelungeşte până la 31 decembrie 2011, intrarea animalelor de companie (câini sau pisici) pe teritoriul Irlandei, Maltei, Regatului Unit şi Suediei este supusă respectării cerinţelor suplimentare de mai jos:

 • animalul trebuie să fi fost supus unei titrări a anticorpilor de protecţie (test menit să verifice eficacitatea vaccinului) într-un laborator autorizat (EN) de Comisia Europeană şi în temeiul protocolului în vigoare în aceste state membre;
 • animalul trebuie să fi primit un tratament împotriva căpuşelor (exceptând în cazul Suediei) şi a teniei Echinococcus (acest tratament este obligatoriu şi pentru Finlanda) în temeiul protocolului în vigoare în aceste state membre.

În plus, statele membre pot autoriza accesul animalelor tinere nevaccinate, cu vârsta mai mică de trei luni, în anumite condiţii.

Circulaţia animalelor de companie care provin din ţări terţe

Normele sanitare aplicabile circulaţiei intracomunitare a animalelor de companie sunt valabile şi pentru următoarele ţări: Andorra, Elveţia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino şi Vatican. Aceste norme se aplică şi în cazul ţărilor terţe menţionate în anexa II, partea C.

În cazul animalelor (câini, pisici şi dihori domestici) care provin dintr-o ţară terţă care nu este enumerată în partea C a anexei II, se aplică norme sanitare mai stricte. Dacă aceste animale intră în alte state membre decât în Irlanda, Malta, Regatul Unit şi Suedia, ele trebuie să fie vaccinate şi să fi fost supuse unei titrări a anticorpilor (pentru Finlanda este obligatoriu şi un tratament împotriva teniei Echinococcus până la data de 31 decembrie 2011). Această titrare trebuie să fi fost efectuată într-un laborator autorizat de Comisia Europeană, pe o probă de sânge recoltată la cel puţin o lună după vaccinare şi cu trei luni înainte de deplasare.

Dacă aceste animale intră în Irlanda, Malta, Regatul Unit şi Suedia, se prevede plasarea lor în carantină în temeiul protocolului în vigoare în aceste state membre.

Animalele care provin din ţări terţe trebuie să fie însoţite de un certificat eliberat de un veterinar oficial sau, la reintrare, de un paşaport care să certifice conformitatea cu normele sanitare din acest regulament.

Sancţiuni

În cazul în care verificările, în special cele efectuate la punctele de intrare în UE, arată că animalul nu îndeplineşte cerinţele stabilite de acest regulament, autoritatea competentă poate hotărî să-l returneze în ţara de origine, să-l izoleze sub control oficial atât timp cât este necesar ca să îndeplinească cerinţele de sănătate sau, în ultimă instanţă, să-l eutanasieze, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea animalului în carantină.

Termeni-cheie ai actului
 • Animale de companie: animalele aparţinând speciilor enumerate la anexa I, care îşi însoţesc proprietarii sau o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în timpul circulaţiei lor şi care nu sunt destinate vânzării sau transferului de proprietate.
 • Paşaport: orice document care permite identificarea clară a animalului de companie, cuprinzând elementele care permit verificarea statutului animalului din punctul de vedere al acestui regulament.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 998/2003

3.7.2003

-

JO L 146 din 13.6.2003

DEROGĂRI DE LA ACT

Decizia 2004/557/CE [Jurnalul Oficial L 249 din 23.7.2004]
Această derogare se aplică în cazul tranzitării câinilor şi pisicilor de companie prin teritoriul Suediei, între insula Bornholm şi restul teritoriului Danemarcei.

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia 2004/650/CE

21.9.2004

-

JO L 298 din 23.9.2004

Regulamentul (CE) nr. 454/2008

24.6.2008

-

JO L 145 din 4.6.2008

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Regulamentul (UE) nr. 438/2010

18.6.2010

-

JO L 132 din 29.5.2010

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 998/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 388/2010 al Comisiei din 6 mai 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind numărul maxim de animale de companie din anumite specii care fac obiectul circulaţiei necomerciale [Jurnalul Oficial L 114 din 7.5.2010].

Commission Decision 2007/25/EC of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community [Official Journal L 8 of 13.1.2007] (Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară produsă de tulpini înalt patogene şi circulaţia păsărilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate).
A se vedea versiunea consolidată

Decizia 2005/91/CE a Comisiei din 2 februarie 2005 de stabilire a perioadei după care vaccinul antirabic este considerat în curs de valabilitate [Jurnalul Oficial L 31 din 4.2.2005].

Decizia 2004/839/CE a Comisiei din 3 decembrie 2004 de definire a condiţiilor aplicabile circulaţiei necomerciale, având ca destinaţie Comunitatea, a câinilor şi pisicilor tinere provenind din ţări terţe [Jurnalul Oficial L 361 din 8.12.2004].

Decizia 2004/824/CE a Comisiei din 1 decembrie 2004 de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru circulaţia necomercială a câinilor, a pisicilor şi a dihorilor domestici provenind din ţări terţe şi care intră în Comunitate [Jurnalul Oficial L 358 din 3.12.2004].

Decizia 2003/803/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a paşaportului tip pentru circulaţia intracomunitară a câinilor, pisicilor şi a dihorilor domestici [Jurnalul Oficial L 312 din 27.11.2003].

Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie [COM(2007)578 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Acest raport are ca obiect măsurile care trebuie luate la încheierea perioadei de tranziţie în care Irlanda, Malta, Regatul Unit şi Suedia au menţinut măsuri de combatere a rabiei drept cerinţă specifică de intrare pe teritoriul lor. În scopul armonizării complete a normelor în vigoare în UE, Comisia evaluează opţiunile posibile pentru revizuirea regimului actual. Această evaluare se bazează pe avizul ştiinţific al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară. Opţiunile posibile includ menţinerea definitivă, prelungirea, eliminarea sau modificarea condiţiilor de intrare pentru Finlanda, Irlanda, Malta, Regatul Unit şi Suedia. Totuşi, întrucât discuţiile referitoare la modificarea regulamentului vor dura mai mult decât timpul prevăzut pentru acesta, Comisia va opta pentru o primă prelungire a perioadei de aplicabilitate a acestei reguli.

Ultima actualizare: 10.09.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii