RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Potraviny a krmiva (GMO)

Byl vytvořen zvláštní postup pro povolování uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) a potravin nebo krmiv, které je obsahují, na trh.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení je přísnější než předcházející právní předpisy. Doplňuje nařízení (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Dotčené výrobky

Nařízení se vztahuje na tři druhy výrobků:

  • geneticky modifikované organismy pro použití v potravinách a krmivech;
  • potraviny a krmiva obsahující GMO;
  • potraviny a krmiva vyrobené ze složek vyrobených z GMO nebo obsahující složky vyrobené z GMO.

Postup povolování

Nařízení zavádí jednotný postup povolování pro potraviny a krmiva obsahující GMO.

Průmyslový subjekt může podat žádost v souladu s tímto nařízením pro veškeré potraviny a krmiva obsahující GMO, přičemž je třeba dodržet ustanovení směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí.

Průmyslový subjekt podává jedinou žádost pro použití v potravinách a krmivech i pro pěstování. Znamená to, že povolené GMO pak mohou být používány nejen v potravinách a krmivech, nýbrž i pro pěstování a záměrné uvolňování do životního prostředí.

Hodnocení (EFSA) a řízení rizik (Komise)

Poté, co průmyslový subjekt podá žádost, příslušný vnitrostátní orgán do 14 dnů písemně potvrdí žadateli, že žádost obdržel, a uvědomí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který zodpovídá za hodnocení rizik v potravinářství. Tento úřad má 6 měsíců na provedení hodnocení.

Komise zodpovídá za řízení rizik. Na základě hodnocení rizik provedeném úřadem EFSA připraví Komise do 3 měsíců návrh rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti. Tento návrh předloží Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Pokud výbor s návrhem souhlasí, Komise jej s konečnou platností schválí, v opačném případě je návrh projednán v Radě ministrů. Pokud se Rada k návrhu ve lhůtě tří měsíců nevyjádří nebo pokud se kvalifikovanou většinou nerozhodne ani pro, ani proti, Komise schválí svůj návrh.

Povolení uvádění na trh platí 10 let a je možné jej prodloužit.

Označování

Na potravinách a krmivech obsahujících GMO musí být příslušné označení. V označení musí být jasně uvedeno „geneticky modifikovaný/á/é“ nebo „vyrobeno z geneticky modifikovaného/é (název organismu)“.

Jako GMO nejsou označovány potraviny a krmiva obsahující méně než 0,9 % GMO v každé složce za předpokladu, že přítomnost geneticky modifikovaných organismů je náhodná nebo technicky nevyhnutelná.

Veškeré geneticky modifikované organismy a produkty z nich vyrobené, které jsou určeny k použití v potravinách nebo krmivech, musejí dodržovat požadavky na označování uvedené v tomto nařízení a v nařízení (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování GMO.

Prahová hodnota pro nezáměrnou přítomnost GMO

Je těžké zabránit přítomnosti GMO v tradičních plodinách. Stopové množství GMO v potravinách a krmivech je přípustné v případě, že jeho přítomnost je nezáměrná nebo je výsledkem technicky nevyhnutelné kontaminace během pěstování, sklizně, přepravy nebo zpracování.

Je na provozovateli, aby orgánům prokázal náhodnost nebo technickou nevyhnutelnost přítomnosti GMO v potravině nebo krmivu.

Kontext

Toto nařízení mění nebo zrušuje platné právní předpisy, čímž harmonizuje právní předpisy týkající se označování GMO.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 1829/2003

11. 7. 2003

18. 4. 2004

Úř. věst. L 268 

ze dne 18. 10. 2003

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 1981/2006

12. 1. 2007

-

Úř. věst. L 368 

ze dne 23. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 298/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97 

ze dne 9. 4. 2008

Poslední aktualizace: 19.01.2011

Viz také

  • Seznam povolených GMO (EN), internetové stránky generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele.
  • Označování GMO (DE) (EN) (FR), internetové stránky generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele.
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky