RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Osobitné témy

Bezpečnosť potravín

Niektoré problematiky sú pre spotrebiteľov mimoriadne dôležité, najmä ak sa týkajú ich zdravia. Európska únia prijíma kroky v týchto oblastiach s cieľom predchádzať rizikám spojeným napríklad s geneticky modifikovanými organizmami alebo niektorými chorobami ovplyvňujúcimi zvieratá, ako je bovinná spongiformná encefalopatia alebo slintačka a krívačka, a obmedzovať ich.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok