RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Конкретни теми

Безопасност на храните

Определени проблеми са от изключително значение за потребителите, особено когато касаят здравето им. В тези области Европейският съюз предприема действия с цел предотвратяване и намаляване на рисковете, свързани, например, с генетично модифицираните организми, или с определени заболявания, засягащи животните, като например, спонгиформна енцефалопатия по говедата или шап.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата