RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontroly zdravia rastlín

Bezpečnosť potravín

S cieľom zabrániť akémukoľvek riziku pre ľudské potraviny a krmivá pre zvieratá a zaručiť zdravé a kvalitné plodiny EÚ kladie veľký dôraz na ochranu rastlín a plodín. Preto dochádza preto ku kontrole pohybu rastlín v rámci EÚ alebo z tretích krajín s cieľom bojovať proti výskytu a šíreniu škodlivých organizmov. EÚ takisto zabezpečuje, aby výrobky pre zdravie rastlín neboli škodlivé pre zdravie ani životné prostredie, najmä prostredníctvom autorizačného systému a prostredníctvom maximálnych limitov rezíduí v rastlinách.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok