RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Проверки за здравето на растенията

Безопасност на храните

За да предотврати всякакви рискове за храната на хората и изхранването на животните и да гарантира здравословните и доброкачествени реколти, ЕС обръща голямо внимание върху защитата на растенията и реколтите. Затова са въведени проверки на движението на растенията в рамките на ЕС или от трети държави, за да се бори с появата и разпространението на вредни организми. Освен това ЕС гарантира, че продуктите за здравето на растенията не са вредни за здравето или за околната среда, по-конкретно чрез система за разрешаване и граници за максималните остатъци в растенията.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата