RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Säkra livsmedel: den internationella dimensionen och utvidgningen

Säkra livsmedel

Europeiska unionen har som stor producent och importör av livsmedel ingått flera internationella avtal och är medlem i flera internationella organisationer som hjälper till att införa säkerhets- och kvalitetsnormer för livsmedel och livsmedelsprodukter. Bland dessa kan nämnas Codex Alimentarius och Internationella byrån för epizootiska sjukdomar. När kandidatländerna ansluter sig till unionen ansluter de sig också till Europeiska unionens regelverk för livsmedelssäkerhet genom jordbruks- och konsumentpolitiken.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början