RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Medzinárodný rozmer a rozširovanie

Bezpečnosť potravín

Európska únia ako hlavný výrobca a dovozca potravín podpísala viacero dohôd a pripojila sa k rozličným medzinárodným orgánom, ktoré pomáhajú vytvárať bezpečnostné a kvalitatívne normy potravín a potravinových výrobkov. Medzi ne patrí aj kódex Codex Alimentarius a Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat. Právny rámec Únie (acquis Európskej únie) týkajúci sa bezpečnosti potravín prijímajú krajiny vstupujúce do Európskej únie v rámci poľnohospodárskej a spotrebiteľskej politiky.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok