RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Международно измерение и разширяване

Безопасност на храните

Европейският съюз, като основен производител и вносител на хранителни продукти, е подписал няколко споразумения и се е присъединил към различни международни организации, които съдействат за установяването на стандартите за безопасност и качество на храните и хранителните продукти, включващи „Codex Alimentarius“ и Международното бюро по епизоотии. Правната рамка на Съюза (достиженията на правото на Европейския съюз), свързана с безопасността на храните, е приета от държавите, присъединяващи се към Европейския съюз, в раздела на политиките за селското стопанство и потребителите.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата