RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Säkra livsmedel

Säkra livsmedel

Målet med EU:s politik för livsmedelssäkerhet är att skydda konsumenternas hälsa och intressen, samtidigt som den ser till att den inre marknaden fungerar väl. För att nå detta mål fastställer EU normer för kontroll av livsmedelshygien, djurhälsa och djurskydd, växtskydd samt förebyggande av risker för förorening genom ämnen utifrån. EU fastställer dessutom regler för en lämplig märkning av dessa livsmedel och produkter.
Denna politik omarbetades i början av 2000-talet i enlighet med strategin "från jord till bord". På detta sätt garanteras en hög nivå på livsmedelssäkerheten i EU i alla led i produktions- och distributionskedjan. Detta gäller både livsmedel som tillverkats i EU och livsmedel som har importerats från tredjeländer.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början