RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnosť potravín

Bezpečnosť potravín

Cieľom politiky Európskej únie v oblasti bezpečnosti potravín je ochrana zdravia a záujmov spotrebiteľa a súčasná záruka hladkého fungovania jednotného trhu. Na dosiahnutie tohto cieľa EÚ zabezpečuje, aby sa stanovili a dodržiavali kontrolné normy, pokiaľ ide o potraviny a hygienu potravinových výrobkov, zdravie a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín a predchádzanie riziku kontaminácie vonkajšími látkami. Ustanovuje aj pravidlá náležitého označovania týchto potravín a potravinových výrobkov. Táto politika prešla na začiatku roka 2000 reformou v súlade s prístupom „Z farmy na stôl“, čím zabezpečuje vysokú úroveň ochrany potravín a potravinových výrobkov predávaných v rámci EÚ vo všetkých fázach výroby a v distribučných reťazcoch. Tento prístup zahŕňa potravinové výrobky vyrobené v rámci Európskej únie a výrobky dovezené z tretích krajín.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok