RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Het beleid van de Europese Unie inzake voedselveiligheid is gericht op bescherming van de gezondheid en de belangen van de consumenten en tegelijkertijd op het garanderen van de goede werking van de interne markt. Met het oog daarop bepaalt de Unie normen voor de controle van de hygiëne van levensmiddelen, van de gezondheid en het welzijn van dieren en van de gezondheid van planten, en voor preventie van de risico's van verontreiniging door externe stoffen, en zij zorgt ervoor dat deze worden nageleefd. De Unie stelt ook regels vast voor een passende etikettering van deze levensmiddelen en producten.
Dit beleid is sinds het jaar 2000 herzien overeenkomstig de zogenaamde "van boer tot bord"-benadering. Op die manier wordt bij alle fasen van productie en distributie van de levensmiddelen die in de Unie in de handel gebracht worden een hoog niveau van veiligheid gegarandeerd. Deze benadering wordt zowel op binnen de Unie geproduceerde als op uit derde landen geïmporteerde levensmiddelen toegepast.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven