RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sigurtà fl-Ikel

Sigurtà fl-Ikel

L-għan tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà tal-ikel hija li tħares is-saħħa u l-interessi tal-konsumatur filwaqt li tiggarantixxi t-tħaddim mingħajr xkiel tas-suq uniku. Sabiex tikseb dan l-għan, l-UE tiżgura li jiġu stabbiliti standards ta' kontroll u li dawn jiġu segwiti fir-riwgard tal-ikel u l-iġjene fil-prodotti tal-ikel, saħħa u l-benesseri tal-annimali, saħħa tal-pjanti u l-prevenzjoni ta' riskju ta' kontaminazzjoni minn sustanzi esterni. Hija tistabbilixxi regoli dwar tikkettjar xieraq għal dan l-ikel u prodotti tal-ikel. Fil-bidu tas-sena 2000 saret riforma f'din il-politika, skont l-approċċ "Mir-Razzett sal-Furketta", u b'hekk tiggarantixxi livell għoli ta' sigurtà għall-ikel u għall-prodotti tal-ikel ikkummerċjalizzati fl-UE, fl-istadji kollha tal-katina tal-produzzjoni u distribuzzjoni. Dan l-approċċ jinvolvi kemm il-prodotti tal-ikel prodotti fl-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk importati minn pajjiżi terzi.

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna