RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pārtikas nekaitīgums

Pārtikas nekaitīgums

Eiropas Savienības pārtikas nekaitīguma politikas mērķis ir aizsargāt patērētāju veselību un intereses, tajā pašā laikā nodrošinot vienotā tirgus nevainojamu darbību. Lai sasniegtu šo mērķi, ES gādā par to, ka tiek izstrādāti un ievēroti kontroles standarti attiecībā uz pārtikas un pārtikas produktu higiēnu, dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un ārēju piesārņotāju riska novēršanu. ES arīdzan paredz noteikumus par pārtikas un pārtikas produktu pareizu marķēšanu. Jaunā gadu tūkstoša sākumā šī politika tika reformēta atbilstīgi pieejai "no tīruma līdz šķīvim", tādējādi garantējot ES tirgotās pārtikas un pārtikas produktu augstu nekaitīguma līmeni visos ražošanas un izplatīšanas posmos. Šī pieeja attiecas gan uz Eiropas Savienībā ražotajiem, gan no trešām valstīm ievestajiem pārtikas produktiem.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums