RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sábháilteacht bia

Sábháilteacht bia

Is é cuspóir bheartas sábháilteachta bia an Aontais Eorpaigh sláinte agus leasanna tomhaltóirí a chosaint agus oibriú réidh an mhargaidh aonair a ráthú ag an am céanna. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, cinntíonn an AE go nglactar caighdeáin rialaithe maidir le bia agus sláinteachas táirgí bia, le sláinte agus leas ainmhithe, le sláinte plandaí agus maidir leis an mbaol éilliúcháin ó shubstaintí seachtracha a chosc, agus go gcloítear leo. Leagann sé síos chomh maith rialacha maidir le lipéadú cuí na mbia-ábhar agus na dtáirgí bia sin. Rinneadh athchóiriú ar an mbeartas sin go luath sna 2000i, ar aon dul leis an gcur chuige “Ón bhFeirm go dtí an Forc”, rud a ráthaíonn ardleibhéal sábháilteachta i gcás bia-ábhar agus táirgí bia a chuirtear ar an margadh laistigh den AE, ag gach céim de na slabhraí táirgeachta agus dáiliúcháin. Cuimseofar sa chur chuige seo táirgí bia a tháirgtear laistigh den Aontas Eorpach agus iad siúd a allmhairítear ó thríú tíortha araon.

Féach leis

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh