RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuus

Euroopan unionin elintarviketurvallisuuspolitiikalla pyritään suojaamaan kuluttajien terveys ja edut samalla kun taataan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Tavoitteen saavuttamiseksi unioni varmistaa, että elintarvikkeiden hygieniaa, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä sekä ulkopuolisten aineiden aiheuttaman saastumisriskin ehkäisemistä varten asetetaan asianmukaiset valvontastandardit ja että standardeja noudatetaan. Unioni asettaa myös elintarvikkeiden asianmukaisia merkintöjä koskevia sääntöjä.
Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa politiikkaa uudistettiin 2000-luvun ensimmäisinä vuosina niin sanotun ”maatilalta ruokapöytään” -lähestymistavan mukaisesti. Sillä varmistetaan unionissa kaupan olevien elintarvikkeiden turvallisuuden tasokkuus kaikissa tuotanto- ja jakeluketjun vaiheissa. Lähestymistapa koskee sekä unionin piirissä tuotettuja että kolmansista maista tuotuja elintarvikkeita.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun