RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin

Cílem politiky Evropské unie v oblasti bezpečnosti potravin je chránit zdraví a zájmy spotřebitelů při zajištění bezproblémového fungování jednotného trhu. V zájmu dosažení tohoto cíle EU pečuje o to, aby byly stanoveny a dodržovány kontrolní standardy, pokud jde o hygienu potravin a potravinářských produktů, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a prevenci rizika kontaminace vnějšími látkami. EU rovněž stanoví pravidla pro vhodné označování těchto potravin a potravinářských produktů. V souladu s přístupem „z farmy až po vidličku“ byla tato politika během prvních let 21. století reformována, čímž bylo dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti potravin a potravinářských produktů uváděných na trh v rámci EU, ve všech fázích výrobního a distribučního řetězce. Tento přístup zahrnuje jak potravinářské produkty vyrobené v Evropské unii, tak produkty dovážené ze třetích zemí.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky