RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Säkra livsmedel: allmänna bestämmelser

Säkra livsmedel

Den nuvarande politiken för livsmedelssäkerhet vilar på en rad principer som fastställdes eller aktualiserades i början av 2000-talet. Dessa principer, som ingår i den övergripande strategin "från jord till bord", omfattar bl.a. insyn, analys och förebyggande av risker, skydd av konsumentintresset samt fri rörlighet för säkra varor och kvalitetsvaror på den inre marknaden och vid handel med tredjeländer. En rad organisationer, framför allt Europeiska myndigheten för livsmedel, arbetar med att garantera livsmedelssäkerheten. Forskning utgör också en viktig del av livsmedelspolitiken.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början