RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnosť potravín: všeobecné ustanovenia

Bezpečnosť potravín

Súčasná politika bezpečnosti potravín je založená na sérii zásad vytvorených alebo aktualizovaných na začiatku roka 2000. Tieto zásady, uplatňované osobitne v súlade s integrovaným prístupom „Z farmy na stôl“, zahŕňajú transparentnosť, analýzu rizík a prevenciu, ochranu záujmov spotrebiteľov a voľný pohyb bezpečných a vysokokvalitných výrobkov v rámci vnútorného trhu a trhu s tretími krajinami. Niekoľko orgánov, najmä Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, je zodpovedných za pomoc pri zaručovaní bezpečnosti potravín. Výskum je takisto dôležitým prvkom politiky bezpečnosti potravín.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok