RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpieczeństwo żywności: przepisy ogólne

Bezpieczeństwo żywności

Aktualna polityka w zakresie bezpieczeństwa żywności opiera się na szeregu zasad ustanowionych bądź zaktualizowanych na początku pierwszej dekady XXI wieku. Zasady te, stosowane zgodnie ze zintegrowanym podejściem „od pola do stołu”, obejmują w szczególności kwestie przejrzystości, analizy ryzyka i zapobiegania, ochrony interesów konsumentów oraz swobodnego obrotu bezpiecznymi i wysokiej jakości produktami na rynku wewnętrznym oraz z krajami trzecimi. Za bezpieczeństwo żywności odpowiada szereg organów, a w szczególności Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Ważnym elementem polityki bezpieczeństwa żywności jest również działalność badawcza.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony