RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voedselveiligheid: algemene bepalingen

Voedselveiligheid

Het huidige beleid inzake voedselveiligheid is gebaseerd op een aantal beginselen die aan het begin van dit decennium vastgelegd of aangepast zijn. Deze beginselen, die toegepast worden in het kader van de algemene "van boer tot bord"-benadering, omvatten met name transparantie, analyse en preventie van risico's, bescherming van de belangen van de consumenten, en vrij verkeer van veilige producten van goede kwaliteit binnen de interne markt en met derde landen. Een aantal organen heeft tot taak te helpen bij het waarborgen van de veiligheid van levensmiddelen, met name het Europees Bureau voor de voedselveiligheid. Ook onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het voedselveiligheidsbeleid.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven