RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pārtikas nekaitīgums: vispārīgi noteikumi

Pārtikas nekaitīgums

Pašreizējās pārtikas nekaitīguma politikas pamatā ir virkne principu, kas iedibināti vai atjaunināti jaunā gadu tūkstoša sākumā. Šos principus piemēro atbilstīgi integrētajai pieejai "no tīruma līdz šķīvim", un tie ir šādi: pārredzamība, risku analīze un novēršana, patērētāju interešu aizsardzība un nekaitīgu un kvalitatīvu produktu brīva apgrozība gan iekšējā tirgū, gan tirdzniecībā ar trešām valstīm. Palīdzēt garantēt pārtikas nekaitīgumu ir vairāku iestāžu, tostarp Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, uzdevums. Svarīgs pārtikas nekaitīguma politikas elements ir arī pētniecība.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums