RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Безопасност на храните: основни разпоредби

Безопасност на храните

Действащата политика по безопасност на храните се базира на поредица от принципи, създадени или актуализирани в началото на Новото хилядолетие. Тези принципи, прилагани успоредно с интегрирания подход „От фермата до масата”, конкретно включват прозрачност, анализ на риска и превенция, защита на потребителските интереси и свободното обращение на безопасни и висококачествени продукти в рамките на вътрешния пазар и с трети държави. Определен брой организации, в частност Европейският орган за безопасност на храните, спомагат за гарантирането на безопасността на храните. Научните изследвания също са важен елемент от политиката за безопасност на храните.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата