RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ökocímke

Az európai Ökocímke egy önkéntes ökocímkézési rendszer. Lehetővé teszi, hogy a fogyasztók felismerhessék a legkörnyezetbarátabb minőségi termékeket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 27., 2010.1.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Uniós ökocímke olyan termékeknek és szolgáltatásoknak ítélhető oda, amelyek környezeti hatása sokkal alacsonyabb, mint az ugyanazon termékcsoport * más termékeié. A címke követelményeit a termékeknek a kidolgozásuktól a megszűnésükig tartó teljes életciklusukra vonatkozó tudományos adatok figyelembevételével alakították ki.

A címke odaítélhető a közösségi piacon – akár fizetés ellenében, akár térítésmentesen – forgalmazott, fogyasztott vagy használt valamennyi árunak és szolgáltatásnak. A rendelet nem alkalmazandó az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre, az állatgyógyászati készítményekre, valamint az orvostechnikai eszközökre.

A rendszert a 880/92/EGK rendelet hozta létre, és az 1980/2000/EK rendelet (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) módosította. Ennek a 66/2010/EK rendeletnek a célja a címke odaítélésére, használatára és működésére vonatkozó szabályok tökéletesítése.

Az odaítélés kritériumai

A címke odaítélése a környezetvédelemre és etikára vonatkozó európai célkitűzések figyelembevételével történik. Ide tartoznak különösen az alábbiak:

 • a termékek és szolgáltatások hatása az éghajlatváltozásra, a természetre, a biológiai sokféleségre, az energia- és erőforrás-felhasználásra, a hulladéktermelésre, a környezetszennyezésre, a veszélyes anyagok természetbe történő kibocsátására;
 • a veszélyes anyagok helyettesítése biztonságosabb anyagokkal;
 • a termékek tartóssága és újrafelhasználásuk lehetőségei;
 • a környezetre gyakorolt végső hatás, beleértve a fogyasztók egészségét és biztonságát;
 • a társadalmi és etikai elvárások, pl. a nemzetközi munkaügyi normák figyelembevétele;
 • az egyéb, nemzeti vagy regionális címkerendszerek kritériumainak figyelembevétele;
 • az állatkísérletek csökkentése.

A címke nem ítélhető oda olyan termékeknek, amelyek az 1272/2008/EK rendelet értelmében mérgező, környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén anyagokat, vagy olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó keretszabályozás hatálya alá tartoznak.

Illetékes testületek

A tagállamok jelölik ki a címkézés folyamatáért nemzeti szinten felelős egy vagy több testületet. Működésük átlátható, a tevékenységükben való részvétel nyitva áll valamennyi érdekelt fél előtt.

E testületek feladata többek között annak a rendszeres ellenőrzése, hogy a termék megfelel-e a címke követelményeinek. Ők fogadják a panaszokat, tájékoztatják a nyilvánosságot, ellenőrzik a valótlan tartalmú reklámokat, és betiltanak bizonyos termékeket.

A címke odaítélése és használata

A gazdasági szereplők a címke használatára irányuló kérelmet nyújtanak be:

 • egy vagy több tagállamhoz, amelyek továbbítják azt az illetékes nemzeti testületnek;
 • egy harmadik országnak, amely annak a tagállamnak továbbítja a kérelmet, ahol a terméket forgalmazzák.

Amennyiben a termékek megfelelnek a címke követelményeinek, az illetékes testület szerződést köt a piaci szereplővel a címke használata és visszavonása feltételeinek rögzítése érdekében. A piaci szereplő ezután feltüntetheti a címke logóját a terméken. A címke használatáért kérelmezési díjat, illetve éves díjat is kell fizetni.

A Bizottság összeállítja a címkével rendelkező termékek katalógusát.

Az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottsága (EUÖB)

A Bizottság létrehozott egy, a tagállamok illetékes testületeinek képviselőiből álló bizottságot. A Bizottság a címkék odaítélésre vonatkozó kritériumok kidolgozásakor és felülvizsgálatakor tanácskozik az ökocímkézésért felelős bizottsággal.

Háttér

Az 1980/2000/EK rendelet hatályát veszti. Az 1980/2000/EK rendeletet továbbra is alkalmazni kell az ennek a rendeletnek a hatálybalépése előtt kötött szerződésekre a szerződésekben meghatározott lejárati dátumig.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Termékcsoport: hasonló rendeltetésű, felhasználású vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező, illetve hasonló fogyasztói megítélésű termékek csoportja.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.2.20.

HL L 27., 2010.1.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/709/EU határozata (2010. november 22.) az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságának létrehozásáról [az értesítés a C(2010) 7961. számú dokumentummal történt] (EGT-vonatkozású szöveg).
Ez az irányelv felállítja az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságát (EUÖB). Tagjait a Bizottság nevezi ki. A bizottság az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamai képviselőiből, valamint az illetékes tagállami és európai testületek képviselőiből áll.

Utolsó frissítés: 16.02.2011

Lásd még

 • Az európai ökocímke oldala (EN)
 • Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának oldala, a fenntartható fogyasztásról és termelésről szóló cselekvési terv (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére