RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ustalenia dotyczące przywozu produktów rolnych w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Rozporządzenie (WE) nr 733/2008 ustala warunki przywozu produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich po wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Przyczynia się do handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) a resztą świata, gwarantując jednocześnie ochronę zdrowia konsumentów.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich objętych:

Niniejsze rozporządzenie ustala maksymalne dopuszczalne poziomy skażenia radioaktywnego, których należy przestrzegać, aby produkty pochodzące z krajów trzecich mogły być sprzedawane na rynku Unii Europejskiej (UE). Zakumulowany maksymalny poziom radioaktywności spowodowany obecnością izotopów – 134 i – 137 pierwiastka cezu wynosi 600 Bq/kg. Dla mleka i żywności przeznaczonej dla niemowląt radioaktywność maksymalna jest ustalana na dużo niższym poziomie i nie może przekraczać 370 Bq/kg. Poziom dopuszczalny dla produktów skoncentrowanych lub wysuszonych należy obliczać na podstawie produktów odtworzonych w formie gotowej do spożycia.

Państwa członkowskie powinny kontrolować przestrzeganie maksymalnych dozwolonych poziomów, uwzględniając stopień skażenia kraju pochodzenia. W zależności od wyników kontroli, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, informując o tym jak najszybciej Komisję. W przypadku powtarzającego się przekraczania dopuszczalnych poziomów skażenia, środki mogą przyjąć formę zakazu przywozu produktów pochodzących z danego kraju trzeciego.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie – data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 733/2008

19.8.2008–31.3.2020

Dz.U. L 201 z 30.7.2008

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1048/2009

7.11.2009

Dz.U. L 290 z 6.11.2009

Kolejne zmiany i poprawki rozporządzenia (WE) nr 733/2008 zostały włączone do teksu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony