RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Műtrágyák

Az Európai Unió (EU) megállapítja a műtrágyák forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat, azaz az „EK-műtrágyák” megnevezés feltételeit, valamint a címkézésükre és a csomagolásukra vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról [Hivatalos Lap L 304., 2003.11.21.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) egyetlen aktusban rendszerezi a műtrágyákra vonatkozó szabályokat, hogy biztosítsa az igen szakmai jellegű rendelkezéskészlet egységes alkalmazását.

EK-műtrágyák

A rendelet csak a legalább egy növényi tápanyagot tartalmazó ásványi műtrágyákra alkalmazandó.

Az I. mellékletben szereplő, valamint az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelő valamennyi műtrágyatípuson feltüntethető az „EK-műtrágya” megjelölés. Az európai piacon engedélyezett különböző műtrágyatípusok jegyzéke kiegészíthető. Ehhez a gyártónak erre irányuló kérelmet kell benyújtania országa illetékes hatóságához, és a műtrágya jellemzőire vonatkozó műszaki dokumentációt kell összeállítania. A kérelmeket ezt követően meg kell küldeni a Bizottságnak, amely dönt a gyártó kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról.

Valamennyi „EK-műtrágya” megjelölésű műtrágya szabadon forgalomba bocsátható az európai piacon. Az államok kizárólag akkor tilthatják meg vagy korlátozhatják a forgalomba hozatalukat, ha megítélésük szerint a szóban forgó műtrágya kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre. Ebben az esetben a kockázat megalapozottságának kiderítését célzó, európai szintű vizsgálat lebonyolításáig a terméket átmenetileg kivonják a piacról.

Jogszabályi követelmények

Egy műtrágyatípus kizárólag akkor lehet „EK-műtrágya” megjelölésű, ha:

  • rendes felhasználási feltételek mellett nincs negatív hatással az emberi, állati vagy növényi egészségre, vagy a környezetre;
  • hatékony;
  • megfelelő mintavételi és elemzési módszerek állnak rendelkezésre.

Ezen túlmenően a rendelet I. melléklete megállapítja az egyes műtrágyatípusok esetében előírt minimális tápanyagtartalmat (például nitrogén- és foszfortartalmat).

A rendelet előír bizonyos, a műtrágyák csomagolásán és címkézésén kötelezően feltüntetendő elemeket. Ilyen többek között az „EK-műtrágya” információ, a tápanyagokra és a mikroelemekre vonatkozó pontos adatok, a gyártóra vonatkozó információk, valamint adott esetben a műtrágyák keverékének feltüntetése. A rendelet bizonyos fakultatív jelöléseket is javasol, például a műtrágya felhasználására, tárolására és kezelésére vonatkozó különleges utasításokat.

A rendelet harmonizálja az Unión belüli címkézési és csomagolási szabályokat. Ezek a szabályok többek között a különböző tápanyagtartalmak feltüntetésére vonatkoznak. A tápanyagtartalom többféleképpen feltüntethető. A foszfáttartalom például feltüntethető elemi formában vagy oxidformában.

Konkrét műtrágyatípusokra vonatkozó különleges rendelkezések

A rendelet a következő négy műtrágyatípus alkalmazási körére, garantálására, azonosítására és csomagolására vonatkozó, részletes technikai rendelkezéseket tartalmaz:

  • makroelem-tartalmú szervetlen műtrágyák: a növények fejlődéséhez igen jelentős mennyiségben biztosítandó főbb tápanyagok, azaz a nitrogén, a foszfor és a kálium;
  • minimális tápanyagtartalommal rendelkező szervetlen műtrágyák: a kalcium, a magnézium, a nátrium és a kén;
  • mikroelem-tartalmú szervetlen műtrágyák: az előírt anyagokat – például a bórt, a kobaltot, a rezet, a vasat, a mangánt stb. – kisebb mennyiségben tartalmazzák;
  • magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák: e műtrágyatípus veszélyességére való tekintettel a rendelet kiegészítő intézkedéseket ír elő, például a III. mellékletben ismertetett robbanékonysági vizsgálatot.

Ellenőrzések

A tagállamok hatósági ellenőrző intézkedéseknek vethetik alá az „EK-műtrágya” megjelölésű műtrágyákat a rendelet rendelkezéseinek való megfelelőségük igazolása céljából. Az ellenőrzéseket az egyes tagállamokban kijelölt laboratóriumok hajtják végre a rendelet mellékleteiben megállapított egységes eljárásnak megfelelően.

Hatósági ellenőrzés céljából a gyártók kötelesek megőrizni az „EK-műtrágya” származására vonatkozó dokumentációkat azok teljes forgalombahozatali ideje alatt.

A tagállamok megállapítják a rendeletben foglalt rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat.

Közösségi szintű végrehajtás

A rendelet végrehajtása során, ideértve a mellékletek kiigazítását is, a Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 2003/2003/EK rendelet

2003.12.11. (a 8. és a 26. cikk esetében 2005.6.11.)

-

HL L 304., 2003.11.21.

A JOGSZABÁLYTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK

A 2006/348/EK határozat [Hivatalos Lap L 129., 2006.5.17.].
Ez az eltérés a Finn Köztársaság esetében a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára alkalmazandó.

A 2006/349/EK határozat [Hivatalos Lap L 129., 2006.5.17.].
Ez az eltérés az Osztrák Köztársaság esetében a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára alkalmazandó.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31.

A 2003/2003/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 22.03.2013
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére