RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok

A szennyező anyagok az élelmiszerhez nem szándékosan hozzáadott anyagok, amelyek a termelés, a csomagolás, a szállítás vagy a tárolás, vagy a szennyezett környezet eredményeként lehetnek jelen az élelmiszerekben. A szennyező anyagok élelmiszerekre gyakorolt kedvezőtlen hatásának korlátozása és az emberi egészséget érintő esetleges kockázatok megelőzése érdekében az Európai Unió különböző intézkedésekkel igyekszik csökkenteni az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok szintjét.

JOGI AKTUS

A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 315/93/EGK rendelet megtiltja a nem elfogadható mennyiségben szennyező anyagot tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát. Ezek az úgynevezett szennyező anyagok a termelés során az élelmiszereken végzett kezelési műveletekből vagy azok környezet általi szennyeződéséből származnak, és közegészségügyi kockázatot jelenthetnek. Ezért az Európai Unió úgy szabályozza a szennyező anyagok megengedett szintjét, hogy azok toxikológiai szempontból a lehető legalacsonyabbak legyenek.

A rendeletet nem kell alkalmazni olyan szennyező anyagokra, amelyekre részletesebb közösségi szabályok vonatkoznak, illetve az idegen anyagokra, többek között a rovarmaradványra, állati szőrre és egyéb anyagokra.

Ha egy tagállam feltételezi, hogy valamely szennyeződés veszélyt jelent az emberi egészségre, e rendelet előírásait korlátozó intézkedéseket hozhat. Ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és döntését megindokolja. A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a tagállam indokait, és az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal folytatott konzultációt követően megteszi a szükséges intézkedéseket. Ez a bizottság a szennyező anyagokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben segíti a Bizottság munkáját, ideértve a legmagasabb megengedett határértékek megállapítását is.

A tagállamok nem tilthatják meg az olyan élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek e rendelet előírásainak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
315/93/EGK rendelet

1993.3.1.

HL L 37., 1993.2.13.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

A 315/93/EGK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 364., 2006.12.20.].
Ez a rendelet meghatározza az élelmiszerekben előforduló mikotoxinok, fémek, dioxinok, policiklikus aromás szénhidrogének stb. megengedett felső határértékeit.
Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat

Utolsó frissítés: 09.12.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére