RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontaminering och miljöfaktorer

Säkra livsmedel

EU vill förebygga och begränsa alla former av kontaminering av livsmedel från oönskade ämnen eller människors verksamhet. EU reglerar därför användningen av vissa kemiska ämnen, t.ex. sådana som används inom jordbruket och i vissa tekniker för produktion eller bearbetning av livsmedel. Åtgärder har också vidtagits för att begränsa kontaminering på grund av föroreningar i vatten eller luft eller exponering för radioaktivitet. Riskerna för kontaminering från genetiskt modifierade organismer och livsmedelsförpackningar kontrolleras också.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början