RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontaminácia a environmentálne faktory

Bezpečnosť potravín

Európska únia sa stará o predchádzanie akejkoľvek kontaminácii potravín nežiaducimi látkami alebo v dôsledku ľudskej činnosti a jej obmedzovanie. EÚ preto upravuje používanie niektorých osobitných chemických látok, ako sú napríklad látky používané v poľnohospodárstve alebo pri určitých výrobných technikách či technikách spracovania potravín. Prijímajú sa aj opatrenia na obmedzenie kontaminácie znečistenou vodou, vzduchom alebo ožiarením rádioaktivitou. Takisto sa monitorujú riziká kontaminácie geneticky modifikovanými organizmami alebo prostredníctvom balenia potravín.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok