RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Znečištění a environmentální faktory

Bezpečnost potravin

Evropská unie dbá na prevenci a omezení jakékoli kontaminace potravin určitými nežádoucími látkami nebo v důsledku lidské činnosti. EU proto upravuje použití určitých chemických látek, jako jsou látky používané v zemědělství nebo při některých výrobních procesech a při zpracování potravin. Přijímají se také opatření k omezení kontaminace ze znečištěné vody nebo znečištěného vzduchu nebo radioaktivitou. Dále se sledují rizika kontaminace geneticky modifikovanými organismy a obalovým materiálem používaným při balení potravin.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky