RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Замърсяване и екологични фактори

Безопасност на храните

Европейският съюз се грижи за предотвратяването и ограничаването на всякакво замърсяване на хранителните продукти с определени нежелани субстанции или в резултат на човешките дейности. Така ЕС регламентира употребата на определени специфични химически вещества, като тези, използвани в земеделието или в определено производство или в методите за обработка на храните. Взети са и мерки за ограничаване на вредата от замърсяване на водата или въздуха, или от експозиция на радиоактивност. Наблюдават се и рисковете от замърсяване с генетично модифицирани организми и от опаковането на храните.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата