RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tudományos célokra felhasznált állatok védelme

Az Európai Unió célja, hogy megszüntesse az állatkísérleteket, és azokat helyettesítő módszerekkel váltaná fel. Ilyen módszerek hiányában azonban olyan intézkedéseket fogad el, amelyek az állatkísérletek helyettesítését, csökkentését és tökéletesítését előíró szabállyal összhangban javítják a tudományos célokra még felhasznált állatok helyzetét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről [Hivatalos Lap L 276., 2010.10.20.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Évente mintegy 12 millió állatot használnak fel tudományos célokra. Az Európai Uniónak jelenleg nem áll módjában betiltani az állatok biztonsági vizsgálatokban vagy orvosbiológiai kutatásokban történő felhasználását. Mindazonáltal, a kísérleti állatok védelme és a kutatás fejlődésének biztosítása érdekében az Unió az állatkísérleteket korlátozó, valamint az állatok elhelyezésével és gondozásuk körülményeivel kapcsolatos minimumkövetelmények megállapítását célzó intézkedéseket hoz.

Az állatok

Az irányelv hatályát kiterjesztik az alapkutatásban, valamint az oktatásban és képzésben felhasznált állatokra. Az irányelvet valamennyi élő gerinces állatra, valamint egyes olyan gerinctelen állatokra (tintahal, polip stb.) kell alkalmazni, amelyek valószínűsíthetően érzik a fájdalmat.

A főemlős állatok felhasználását korlátozások szigorítják, míg az emberszabású majmok (csimpánz, bonobó, gorilla és orangután) felhasználása tilos. Az emberszabású majmok kizárólag kivételes esetben használhatók fel a faj túlélésének biztosítása érdekében vagy akkor, ha az embernél az életet vagy a cselekvőképességet veszélyeztető betegség jelenik meg.

Állatkísérletek által érintett területek

Állatkísérletek kizárólag az alábbi célokat szolgáló eljárások keretében végezhetők:

 • alapkutatások;
 • transzlációs vagy alkalmazott kutatások az alábbi célokkal:
  1. emberek, állatok vagy növények betegségeinek, egészségi rendellenességeinek vagy más kóros elváltozásainak elkerülése, megelőzése, diagnózisa vagy kezelése;
  2. emberek, állatok vagy növények élettani állapotának értékelése, feltárása, szabályozása vagy módosítása;
  3. az állatok jólléte és a mezőgazdasági célból tartott állatok tartási feltételeinek javítása;
 • gyógyszerek, élelmiszerek, takarmányok stb. kifejlesztése vagy gyártása, illetve azok minőségének, hatékonyságának és biztonságosságának ellenőrzése;
 • a környezet és a biológiai sokféleség védelme;
 • felsőoktatás vagy szakképzés.

A projektek

Az állatok kísérleti célú felhasználására olyan esetekben kerülhet sor, amikor nem állnak rendelkezésre az állatkísérletek helyettesítését, csökkentését és tökéletesítését előíró szabálynak megfelelő helyettesítő módszerek. Az állatkísérletekkel járó projekteket a hatáskörrel rendelkező hatóság értékeli. A projekteket kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóság előzetes kedvező értékelése alapján lehet megkezdeni. Az értékelésnek igazolnia kell, hogy az állatok felhasználása indokolt, és hogy a várható előnyök ellensúlyozzák az állatokra gyakorolt káros hatásokat.

Az egy projektben felhasznált állatok számát a projekt eredményességét még nem veszélyeztető, lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Az életkörülményeknek és az eljárások során alkalmazott módszereknek, amennyire lehetséges, biztosítaniuk kell az állati fájdalom, szenvedés vagy félelem elkerülését.

Állatjóllét

A tudományos célra felhasznált állatoknak megfelelő gondozásban és kezelésben kell részesülniük. Elhelyezésükről kellően nagy méretű ketrecben és az egyes fajok igényeihez igazodó környezetben kell gondoskodni, az irányelv III. mellékletében felsorolt előírásokkal összhangban.

Az állatok leölése során korlátozni kell az állatok által érzett fájdalmat, szenvedést és félelmet. Az állatok leölését kizárólag a szükséges szakértelemmel igazoltan rendelkező személyek végezhetik a tenyésztő, a beszállító vagy a felhasználó létesítményében, az irányelv IV. mellékletében ismertetett módszer szerint.

Az eljárások

Az engedélyezett eljárások kizárólag a projekt keretében korábban elfogadott eljárások. Ezeket az irányelv VIII. mellékletének megfelelően súlyosság szerint osztályozzák. Az eljárásokat érzéstelenítéssel vagy más módszerrel (fájdalomcsillapítás stb.) kell elvégezni, kivéve, ha ez nem megfelelő, illetve ha az érzéstelenítés várhatóan nagyobb traumát okoz az állatnak, mint maga az eljárás. Amennyire lehetséges, az állatok életét meg kell menteni. Az eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy annak során a lehető legkevesebb állat pusztuljon el, és az állat a lehető legrövidebb ideig és a lehető legkevésbé szenvedjen.

Az állatok ismételt felhasználásával csökkenthető a kísérleti állatok száma. Az állatok új eljárásban való felhasználása szabályozott. Az állat ismételt felhasználását megelőzően figyelembe kell venni az eljárások halmozott súlyosságát, az állat egészségét és az állatorvos véleményét.

Az eljárás befejezésekor állatorvos vagy más hozzáértő személy dönt arról, hogy életben hagyják-e az állatot. Az életben hagyott állatoknak a III. mellékletben meghatározott megfelelő gondozást és elhelyezést kell biztosítani.

Az engedélyek

A tenyésztőknek, beszállítóknak és felhasználóknak, valamint létesítményeiknek rendelkezniük kell az illetékes hatóság engedélyével, és szerepelniük kell annak nyilvántartásában.

Az engedélyezett létesítményeket fel kell szerelni az ott elhelyezett állatok igényeinek megfelelő és az (adott esetben ott végzett) eljárások szabályszerű lefolytatására alkalmas berendezésekkel és eszközökkel.

A létesítménybe érkező új állatokat azonosító jellel kell ellátni, és az adataikat (szám, faj, származás, eladás vagy vásárlás időpontja stb.) feltüntetve fel kell venni őket a nyilvántartásba. A nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni, és nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Ezenfelül minden egyes kutya, macska és főemlős állat esetében eseménynaplót kell vezetni, amely tartalmazza az állat szaporodására, egészségi állapotára és közösségi helyzetére vonatkozó releváns adatokat, valamint azon projektek adatait, amelyekben az állatot felhasználták.

Vizsgálatok

Az ezen irányelv előírásainak való megfelelés megállapítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságok valamennyi tenyésztőt, beszállítót, felhasználót és ezek létesítményeit rendszeres vizsgálatnak vetik alá.

A vizsgálatok gyakoriságát az egyes létesítményekhez kapcsolódó kockázatok alapján határozzák meg. Ugyanakkor minden évben vizsgálatnak kell alávetni legalább a felhasználói létesítmények egyharmadát, és a vizsgálatok megfelelő hányadát előzetes figyelmeztetés nélkül kell végrehajtani.

A főemlős állatok tenyésztőit, beszállítóit és felhasználóit legalább évente egyszer vizsgálatnak kell alávetni.

Háttér

Ez az irányelv 2013. január 1-jétől felváltja a 86/609/EK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.11.9.

2012.11.10.

HL L 276., 2010.10.20.

Utolsó frissítés: 29.03.2011

Lásd még

 • Kísérleti állatok, a Környezetvédelmi Főigazgatóság internetes oldala (EN).
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére