RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protecţia animalelor în momentul uciderii

Acest regulament este menit să îmbunătăţească protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii, prin instituirea unor proceduri standard de operare, formarea personalului, utilizarea unor noi echipamente etc. De asemenea, obiectivul urmărit de regulament este de a asigura un mediu concurenţial echitabil pe piaţa internă pentru toţi operatorii.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii.

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte norme privind uciderea animalelor crescute sau deţinute în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană etc. Regulamentul stabileşte, de asemenea, norme privind uciderea de urgenţă sau în contextul controlului bolilor contagioase.

Normele stabilite de regulament nu se aplică animalelor ucise în cadrul experimentelor ştiinţifice, activităţilor de vânătoare, manifestărilor culturale sau sportive, eutanasiei practicate de medicii veterinari şi nici păsărilor sau iepurilor de crescătorie ucişi pentru consumul personal.

Integrarea bunăstării animalelor

Acest regulament introduce proceduri standard de operare * pentru bunăstarea animalelor în momentul sacrificării. Fiecare operator * trebuie să instituie şi să aplice aceste proceduri de operare, pentru a reduce la minimum durerea, chinul şi suferinţa animalelor destinate sacrificării.

În acest context, operatorii trebuie să evalueze eficacitatea metodelor de asomare * cu ajutorul unor indicatori bazaţi pe animale. Un control periodic va permite, în special, să se asigure că animalele asomate nu îşi recapătă cunoştinţa înaintea sacrificării.

Producătorii echipamentelor de imobilizare şi de asomare trebuie să vândă aceste echipamente însoţite de instrucţiuni privind, în special, tipul de animale cărora le sunt destinate şi informaţii pentru o utilizare optimă. Utilizatorii trebuie să ţină seama de recomandările producătorilor.

De asemenea, în cadrul fiecărui abator, trebuie desemnat un responsabil cu bunăstarea animalelor. Acesta se asigură de respectarea dispoziţiilor regulamentului. Abatoarele mici beneficiază de o derogare de la această obligaţie.

Îmbunătăţirea competenţelor personalului

Personalul din abatoare responsabil cu animalele vii trebuie să deţină un certificat de competenţă care să ateste că dispune de cunoştinţe suficiente privind bunăstarea animalelor. Acordarea acestui certificat de competenţă face obiectul unei examinări independente din partea unui organism acreditat.

Regulamentul prevede, de asemenea, că statele membre instituie un sistem de sprijin ştiinţific. Prin acest sprijin, se oferă asistenţă tehnică personalului însărcinat cu inspecţia abatoarelor, precum şi evaluări ştiinţifice ale noilor echipamente de asomare şi ale noilor abatoare. De asemenea, sprijinul ştiinţific include avize privind capacităţile şi adecvarea organismelor care acordă certificatele de competenţă în materie de bunăstare a animalelor.

Depopularea

Planurile de urgenţă necesare în temeiul reglementărilor comunitare în materie de sănătate animală (controlul bolilor contagioase) trebuie să precizeze procedurile logistice de sacrificare menite să asigure că se ţine seama în mod adecvat de bunăstarea animalelor. Se pot acorda derogări de la regulament în cazul în care respectarea dispoziţiilor acestuia ar putea avea implicaţii asupra sănătăţii umane sau ar putea încetini procesul de eradicare a unei boli. De asemenea, regulamentul este menit să îmbunătăţească planificarea, supravegherea şi transparenţa procedurilor de ucidere în cazul depopulării.

Cerinţe tehnice

O listă a metodelor de asomare este stabilită în anexa la regulament. Aceasta descrie, pentru fiecare metodă, normele şi contextul unei utilizări autorizate. Metodele trebuie să ţină seama de progresele ştiinţifice şi de aspectele socioeconomice. De asemenea, modificările tehnice ar putea afecta construcţia, amenajarea sau echiparea abatoarelor.

Context

Regulamentul prezentat este conform cu planul comunitar de acţiune pentru protecţia şi bunăstarea animalelor, care a introdus conceptul de indicatori ai bunăstării animalelor.

Regulamentul va înlocui Directiva 93/119/CE privind protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii, care nu a fost modificată niciodată, în ciuda progreselor ştiinţifice şi tehnice.

Termeni-cheie ai actului
  • Proceduri standard de operare: un set de instrucţiuni scrise care au scopul de a asigura realizarea în mod uniform a unei funcţii sau unui standard specific.
  • Operator: orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru o unitate ale cărei activităţi intră în domeniul de aplicare al regulamentului.
  • Asomare: orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1099/2009

8.12.2009

-

JO L 303 din 18.11.2009

Ultima actualizare: 16.06.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii