RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tojótyúkok védelme

Az Európai Unió az állatok védelme és az egyes tagállamok termelői közötti verseny torzulásának elkerülése érdekében meghatározza a tenyésztési rendszerekben tartott tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 203., 1999.8.3.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket határoz meg. Az irányelvet a 350 tojótyúknál kevesebbet tartó létesítményekre és a tenyésztojótyúkokat nevelő létesítményekre nem kell alkalmazni.

A tojótyúkok tartása során be kell tartani a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK irányelvben, valamint a jelen irányelv mellékletében foglalt vonatkozó rendelkezéseket.

Alternatív rendszerek

2002. január 1-jétől valamennyi alternatív termelési rendszernek (újonnan épített vagy átépített, illetve első alkalommal üzembe helyezett létesítménynek) meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • a létesítményekben rendelkezésre kell, hogy álljon:
  1. (állatonként legalább 10 cm-nyi) egyenes etető vagy (állatonként legalább 4 cm-nyi) kör alakú etető,
  2. (tyúkonként 2,5 cm-nyi) folyamatos itatóvályú vagy (tyúkonként 1 cm-nyi) kör alakú itatóvályú,
  3. minden hét tyúkra legalább egy fészek,
  4. megfelelő (tyúkonként legalább 15 cm helyet biztosító) ülőrudak, és
  5. tyúkonként legalább 250 cm2 almozott terület;
 • a létesítmények padozatának az állatok mindkét lábának mindegyik előrenéző karmát megfelelően meg kell támasztania;
 • különleges rendelkezések vonatkoznak azokra a tenyésztési rendszerekre, ahol a tojótyúkok szabadon mozoghatnak és/vagy a kifutóra is kimehetnek;
 • az állomány sűrűsége nem haladhatja meg a hasznosítható terület egy négyzetméterére számítva a kilenc tojótyúkot (ha azonban a hasznosítható terület földes padozatú, 2011. december 31-ig egy négyzetméterre számított 12 tyúkos állománysűrűség engedélyezett azokban a létesítményekben, amelyekben 1999. augusztus 3-án még ezt a rendszert alkalmazzák).

A tagállamok biztosítják, hogy a fenti követelményeket 2007. január 1-jétől alkalmazzák.

Fel nem javított ketreces rendszerekben történő tartás

2003. január 1-jétől valamennyi ketrecrendszernek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • tyúkonként legalább 550 cm2 méretű ketrecterületet kell biztosítani;
 • korlátozás nélkül használható etetővályúról kell gondoskodni (amely legalább 10 cm hosszú, megszorozva a tyúkok számával);
 • minden ketrecben megfelelő itatórendszert kell biztosítani;
 • a ketrecek magassága területük legalább 65%-án legalább 40 cm, de sehol sem lehet 35 cm-nél kevesebb;
 • a ketrecek padozatának az állatok mindkét lábának minden karmát megfelelően meg kell támasztania. Ha a padló lejt, a lejtés legfeljebb 14% vagy 8% lehet, kivéve, ha a padozat kialakításánál négyszögletes dróthálót használnak;
 • a ketreceket megfelelő karomkoptató eszközökkel kell fel szerelni.

A fel nem javított ketrecek 2003. január 1-jei hatállyal nem építhetők és nem állíthatók üzembe első alkalommal. Az ilyen típusú tenyésztést 2012. január 1-jei hatállyal betiltják.

Feljavított ketreces rendszerekben történő tartás

2002. január 1-jétől valamennyi feljavított ketrec megfelel legalább az alábbi követelményeknek:

 • minden tojótyúk részére biztosítani kell:
  1. legalább 750 cm2 ketrecterületet,
  2. egy fészket,
  3. olyan almot, ahol csipegetni és kapirgálni tud,
  4. legalább 15 cm-es megfelelő ülőrudat;
 • korlátozás nélkül használható etetővályút. Az etetővályúnak legalább 12 cm hosszúnak kell lennie, megszorozva a ketrecben lévő tyúkok számával;
 • mindegyik ketrecnek rendelkeznie kell megfelelő itatórendszerrel;
 • a ketrecsorok között legalább 90 cm széles folyosónak, az épület padozata és az alsó ketrecsor között pedig legalább 35 cm térköznek kell lennie;
 • a ketreceket megfelelő karomkoptató eszközökkel kell felszerelni.

Záró rendelkezések

Az illetékes hatóságok az irányelv hatálya alá tartozó létesítményeket nyilvántartásba veszik, és olyan megkülönböztető számmal látják el, amely lehetővé teszi az emberi fogyasztásra forgalomba hozott tojások nyomon követését.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság vizsgálatokat végezzen ezen irányelv rendelkezései betartásának ellenőrzésére. A vizsgálatokról jelentést tesznek a Bizottságnak, amely ezt követően tájékoztatja az Állategészségügyi Állandó Bizottságot.

Amennyiben ezen irányelv egységes alkalmazása szükségessé teszi, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői az illetékes hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek. Az ellenőrzések eredményét megvitatják az érintett illetékes hatósággal. Az érintett illetékes hatóság az eredmények alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.

A Bizottság legkésőbb 2005. január 1-jéig – az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleménye alapján – jelentést nyújt be a Tanácsnak a különböző tenyésztési rendszerekről, figyelembe véve az állatjóléti követelményeket, valamint a rendszerek társadalmi-gazdasági hatásait. A jelentés beszámol a Kereskedelmi Világszervezettel folytatott tárgyalásokról, és megfelelő javaslatokat tartalmaz. A Tanács ezekről a javaslatokról a benyújtásuktól számított 12 hónapon belül minősített többséggel határoz.

A tagállamoknak legkésőbb 2002. január 1-jéig hatályba kell léptetniük az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Mindemellett a tagállamok a területükön az ezen irányelvben előirányzottaknál szigorúbb rendelkezéseket is fenntarthatnak, vagy alkalmazhatnak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1999/74/EK tanácsi irányelv

1999.8.3.

2002.1.1.

HL L 203., 1999.8.3.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

806/2003/EK tanácsi rendelet

2003.6.5.

HL L 122., 2003.5.16.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2002/4/EK irányelve (2002. január 30.) az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról [Hivatalos Lap L 30., 2002.1.31.].
A tagállamok létrehoznak egy rendszert az 1999/74/EK irányelv hatálya alá tartozó minden termelési hely bejegyzéséhez. A létesítmények bejegyzéséhez szükséges információk között szerepel a tartásért felelős személy neve, a tulajdonos neve és a megkülönböztető szám. A létesítményeket 2003. május 31-ig be kell jegyezni. 2003. június 1-jétől a be nem jegyzett létesítmények nem folytathatják vagy nem kezdhetik meg működésüket.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2007. január 8.) a tojótyúkok különféle, különösen az 1999/74/EK irányelvben említett tenyésztési rendszereiről [COM(2007) 865 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 05.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére