RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dobrobyt zwierząt

Bezpieczeństwo żywności

Unia Europejska uznaje zwierzęta za istoty czujące, zasługujące na ochronę. Prawodawstwo wspólnotowe określa wymogi minimalne w celu uchronienia zwierząt przed wszelkim zbędnym cierpieniem w trzech głównych obszarach: hodowli, transporcie i uboju. Uwzględnia ono także inne kwestie, takie jak doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach oraz handel futrami. Plan działania na lata 2006–2010 wyznacza szeroki zarys europejskich interwencji w tym zakresie, zarówno w granicach UE, jak i poza nimi.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony