RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Welzijn van dieren

Voedselveiligheid

De Europese Unie erkent dat dieren gevoel hebben en bescherming verdienen. De Europese wetgeving legt minimumeisen vast om dieren onnodig lijden te besparen, met name op drie gebieden: de houderij, het vervoer en de slacht. Ook andere kwesties, zoals proefdieren en de handel in bont, worden in de wetgeving geregeld. In het Actieplan voor 2006-2010 zijn de hoofdlijnen van de Europese actie op dit terrein vastgelegd, zowel binnen als buiten de Unie.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven