RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Leas ainmhithe

Sábháilteacht bia

Aithníonn an tAontas Eorpach gur neacha mothaitheacha iad ainmhithe a bhfuil cosaint ag dul dóibh. Leagann reachtaíocht Chomhphobail síos íoschaighdeáin chun nach ngortófar ainmhithe go neamhriachtanach i dtrí réimse ar leith: feirmeoireacht, iompar agus marú. Téann sé i ngleic le saincheisteanna eile chomh maith, dála trialacha ar ainmhithe agus an tionscal fionnaidh. I bplean gníomhaíochtaí 2006-2010 leagtar amach foirm ghinearálta na hidirghabhála Eorpaí sa réimse seo, laistigh den AE agus lastall de araon.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh