RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Благополучие на животните

Безопасност на храните

Европейският съюз признава животните за чувствителни същества, които заслужават защита. Законодателството на Общността залага минимални изисквания, за да спести на животните всички ненужни страдания в три основни области: отглеждането, транспорта и клането. То борави и с други проблеми, като опитите с животни и търговията с кожи. Планът за действие 2006 – 2010 г. заложи широка рамка за европейската намеса в тази област, както в ЕС, така и извън неговите граници.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата