RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Djurfoder

Säkra livsmedel

Fodersektorn i Europeiska unionen producerar ca 120 miljoner ton foder per år. Fodrets kvalitet är avgörande för djurens hälsa och därmed också för livsmedelssäkerheten. Lagstiftningen på området för märkning och handel med foder har kompletterats för att i högre grad inriktas på människors och djurs hälsa. EU har fastställt bestämmelser om hygien och foderkontroll och har dessutom antagit förordningar för vissa ämnen och produkter i syfte att begränsa eller förbjuda att de tillsätts i foder.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början