RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Výživa zvierat

Bezpečnosť potravín

Agropotravinárske odvetvie vytvára v Európskej únii približne 120 miliónov ton krmív pre zvieratá ročne. Je nevyhnutné, aby zvieratá mali kvalitnú výživu, keďže ovplyvňuje ich zdravie a následne bezpečnosť potravín. Doplnili sa právne predpisy v oblasti označovania a obehu krmív pre zvieratá, aby sa viac zdôraznila ochrana zdravia ľudí a zvierat. Okrem pravidiel hygieny a monitorovania krmív pre zvieratá EÚ upravuje aj určité látky a výrobky s cieľom obmedziť či dokonca zakázať ich prítomnosť v krmivách pre zvieratá.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok