RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Djurhälsa

Säkra livsmedel

För att förebygga och hantera sjukdomar som drabbar djur har EU utarbetat åtgärder som ska begränsa riskerna för att sådana sjukdomar bryter ut eller sprids, och bekämpa dem vid bekräftad förekomst. Denna lagstiftning kompletteras av bestämmelser om veterinärkontroller och livsmedelshygien. Lagstiftningen omfattar allmänna bestämmelser om övervakning, anmälan och behandling av smittsamma sjukdomar och smittspridare och särskilda bestämmelser för vissa sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), mul- och klövsjuka och fågelinfluensa. Det finns också bestämmelser som omfattar läkemedel avsedda för djur.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början